Logo
הגש בקשה חדשה
icn

הגשת בקשה לתמיכה בתוכנית מו"פ – טופס שאלון חברה מקוון

בקשות לתמיכה מרשות החדשנות למסלולי התמיכה השונים מוגשות באמצעות טופס זה. לפני הגשת בקשה יש לקרוא את ההנחיות בעמוד המסלול ולמלא את כל הקבצים הנדרשים, ניתן להיעזר גם בקובץ ההנחיות המצורף.
את כל קבצי הבקשה והנספחים יש להוסיף כצרופה (attachment) לטופס זה. יש לוודא כי בסיום המילוי נתקבל אישור שהבקשה הוגשה בהצלחה.
לפתיחת טופס חדש אנא הכנס למערכת החברות החדשה של רשות החדשנות בכתובת https://my.innovationisrael.org.il/messages
עזרה במילוי הטופס ?
המסמכים הדרושים להגשת בקשת התמיכה
1. טופס הגשת בקשה (Word)
2. תקציב הבקשה (Excel)
3. טופס הצהרה והרשאה
4. מסמכים נוספים על פי הוראות המסלול
* את כלל המסמכים ניתן להוריד מדף המסלול אליו מוגשת הבקשה.
טען טופס
 
לתשומת לבכם : המערכת עובדת עד תאריך 1/7/2018. טפסים שלא יישלחו עד אז לרשות יימחקו ויהיה צורך למלאם מההתחלה במערכת החברות החדשה של רשות החדשנות בכתובת https://my.innovationisrael.org.il/messages
 
שדות המסומנים ב - * (כוכבית) הם שדות חובה.
 

1. פרטי ממלא הבקשה

?
!
0 %
 
 

2. מידע כללי

?
!
0 %
 
 

3. נתוני בעלות ונתונים כללים

?
!
0 %
 
 

4. פירוט הבקשה

?
!
0 %
 
 

5. התחייבות והצהרת מגיש הבקשה

?
!
0 %
 
 
שמור    הדפס    שלח טופס